Четверг, 2017-06-22, 18:38

Приветствую Вас Гость | RSS

Главная » Статьи » Наука

«НОВА АТЛАНТИДА» Ф. Бекон В АНГЛІЙСЬКІЙ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ І філософсько-теологічного ДУМКИ ЕПОХИ РЕСТАВРАЦІЇ (1660-1689 РР.)

ІСТОРІЯ, СОЦІОЛОГІЯ

І. М. Ерліхсон

«НОВА АТЛАНТИДА» Ф. Бекон В АНГЛІЙСЬКІЙ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ І філософсько-теологічного ДУМКИ ЕПОХИ РЕСТАВРАЦІЇ (1660-1689 рр..)


У статті досліджується проблема ролі і значення «Нової Атлантиди» Ф. Бекона в англійській громадської думки періоду Реставрації (1660-1689). Аналізуючи два твори, що є продовженнями утопії Бекона - анонімну «Нову Атлантиду, розпочату лордом Веруламом і продовжену Р. Х.» (1660) і «Анти-фанатичну релігію» Дж. Гленвіль (1676), автор виявляє особливості інтерпретації ідей Бекона в соціально- політичної та філософсько-теологічної думки другої половини XVII в.

I. Erlikhson

"NEW ATLANTIS" BY F. BACON IN ENGLISH SOCIO-POLITICAL, PHILOSOPHICAL AND THEOLOGICAL THOUGHT OF THE RESTORATION EPOCH (1660-1689)

The aim of the article is to determine the role of F. Bacon's "New Atlantis" in the British social thought of the Restoration epoch. Analyzing the two continuations ofBacon's utopia - anonymous "New Atlantis Begun by lord Verulam ... and continued by RH" (1660) and "Anti-fanatical religion and free philosophy in a continuation of New Atlantis" by J. Glanvill (1676), the author investigates the peculiarities of the "New Atlantis" interpretation in socio-political, philosophical and theological thought of the 17th century.

Початок історичного мислення і утопізму Нового Часу поклала культура Відродження, яка породила активне ставлення людини до свого майбутнього і розсунула рамки середньовічних провіденціалістскіх уявлень про внутрішній механізм і кінцевої мети історичного процесу. Важливим чинником, що сприяв зародженню європейської утопії, стали великі географічні відкриття, раздвинувший кордону замкнутого світу середньовіччя, який поступився місцем безмежного, постійно розширює простір. У своєму есе «Про подорож» Френсіс Бекон зазначав, що «подорож - це частина освіти і складова досвіду» 1 і перераховував те, на що повинен звертати увагу справжній мандрівник, який опинився в чужій країні. У довгий перелік входили: особливості політичного та економічного устрою, церкви, пам'ятники, бібліотеки та сади, ринки і морські

порти, звичаї і традиції. Його ж власна утопія «Нова Атлантида», хоча і була побудована в традиційній для утопічних творів формі колійного щоденника, була розповіддю про невідомої ідеальній країні, а наочною демонстрацією величі і блага науково-технічного прогресу. Але, незважаючи на те, що «Нова Атлантида» була не соціальною, а сцієнтистської утопією, одна з заслуг Бекона полягала в тому, що через сто років після появи «Золотий книжечки» Томаса Мора він відродив цей літературний жанр, справжній розквіт для якого настав в 1640-1650 рр..

Період Реставрації (1660-1689) історіографічна традиція характеризує як кризову епоху для творів утопічного жанру. Утопії цього періоду і за широтою поставлених завдань, і за глибиною і новизні викладених у них ідей поступалися працям Т. Мора, Ф. Бекона, Дж. Уінстенлі, Дж. Гаррінгтона, С. Гартлиба,

але при цьому дивно точно відображали зміни в суспільному житті і атмосферу нового політичного режиму. Серед безлічі утопій періоду Реставрації звертають на себе дві, які є сюжетним продовженням «Нової Атлантиди». Чому ж саме утопія Бекона через кілька десятиліть знову викликала до себе інтерес, і які цілі ставили перед собою їх автори? Відповідь на це питання можна дати, проаналізувавши обидва ці твори в тісному зв'язку з процесами, що відбувалися в політичній, економічній, ідеологічній та культурній сферах життя англійського суспільства другої половини XVII в., А також встановивши їх ідейний зв'язок з політико-філософськими і теологічними концепціями зазначеного періоду.

У 1660 р. на хвилі вірнопідданих почуттів, викликаних поверненням до Лондона і коронацією Карла II, з'явилася утопія «Нова Атлантида, розпочата лордом Верула-мом, віконтом Сент-Олбенс ... і продовжена Р. Х., есквайром, в якому викладається програма монархічного правління ». Авторство приписувалося Річарду Хейнс (1633-1685), джентльменові з Суссексу, переконаному роялістів і члену партії торі, з-під пера якого із завидною регулярністю виходили різного роду проекти ліквідації пауперизма і безработіци2. Серед можливих авторів також називали Роберта Гука (1635-1703), куратора експериментів Лондонського королівського товариства, винахідника і вченого, чиї інтереси, не обмежуючись однією сферою, поширювалися на геометрію, астрономію, хімію, оптику, філософію, ботаніку і філософію3. Але найвагоміші аргументи наводяться на користь авторства Річарда Хаукінс, чий трактат «Міркування про національний перевазі Англії» (1658) стилістичними особливостями, посиланнями на Ф. Бекона і окремими пасажами, вихваляють абсолютну монархію, наводив на асоціацію з анонімним продовженням «Нової Атлантиди» 4 .

Другим продовженням «Нової Атлантиди» був твір, що належить, за висловом А. Мортона, громадському діячеві й письменникові «більш значного, ніж автор, ховається під псевдонімом Р. Х.» 5, - Джозефу Глен-Вілю. Гленвіль був представником однієї з найвпливовіших філософських шкіл XVII сторіччя - школи кембріджських неплатників, прихильниками якої були такі відомі мислителі, як Бенджамен Уічкот, Генрі Мор, Ральф Кедворт і Джон Сміт. Деякі дослідники вважають, що «... жодне інше вчення не було таким могутнім в XVII ст., як філософія платонізму та неоплату-нізма »6.

Утопія Р. Х. відкривалася листом його Величності, в якому автор смиренно пропонував своє скромне «міркування про могутнього, хоча існуючому тільки в його уяві, державі». Автор завбачливо обумовлював, що «якщо він не зумів гідно відобразити чудові гідності найбільш досконалого з існуючих монархів, то це сталося тому, що його майстерності та сили уяви вистачило тільки на грубий начерк, в той час як рука більш глибокодумно людини надалі намалює портрет живими і яскравими крас-ками »7. Хоча англійський історик А. Мор-тон зазначав, що «присвята до книги звучить іронічно» 8, подальший текст спростовує дане твердження і переконує в абсолютній серйозності автора і його щирої відданості патріархально-монархічним ідеалам. Нарікаючи на те, що жителі Англії, «спостерігають за діями короля заздрісним і недовірливим поглядом», змістили монархію з п'єдесталу, додавши до неї елементи аристократії і демократії, Р. Х. впевнено заявляв, що історично склалася обов'язок палати громад - висловлювати покірність волі лордів і мовчазно погоджуватися з прийнятими рішеннями. Короля ж, який зосереджує у своїх руках усі

і характерна для такого роду творів реставраційного періоду ефемерна спроба дати альтернативний історичному варіант існування монархічної держави. При цьому, мабуть, вперше в історії утопічної думки XVII ст., У творі Гленвіль існування стабільної державного устрою реалізується ні політико-правовими і соціальними реформами, а за допомогою перебудови релігійної сфери життя суспільства. Більше того, «Анти-фанатична релігія» при всьому різноманітті розглядають у ній проблем не дає того багатогранного опису соціуму, яке характерно для класичної соціальної англійської утопії. Примітно також, що аналізована робота Гленвіль представляла собою не окреме самостійне твір, а заключну сьому главу надрукованого в 1676 р. збірки «Міркування про деякі важливі предметах в галузі філософії і релігії». У передує книгу посвяченні маркізу ворчестер, Гленвіль зазначав: «Я щасливий запропонувати Вашій сіятельство колекцію есе, що стосуються надзвичайно важливих тем, мета яких полягає в упорядкуванні теологічних і філософських концепцій ... І хоча деякі з них (есе) були написані мною кілька років тому, зараз вони доповнені і розташовані в порядку, найбільш відповідному характером моїх суджень на сьогоднішній момент »38. Отже, продовження «Нової Атлантиди» було ні чим іншим, як складовою частиною узагальнююче-підсумкового твору, в якому Гленвіль підсумовував свої погляди на питання філософії, гносеології та теології. У цьому ракурсі «Анти-фанатична релігія.» Могла б розглядатися як філософський трактат, доповнений утопічними уявленнями автора про можливості державно-релігійного пристрою на теолого-філософському базисі кембриджського неоплатонізму.

Важливим і вимагають спеціального розгляду питанням є з'ясуванням мотивів, що спонукали обох авторів представити свої твори саме як продовження «Нової Атлантиди» Бекона. Однією з таких причин, за якими Гленвіль і анонімний автор, що сховався за ініціалами Р. Х., звернулися саме до утопії Бекона, було те, що «Нова Атлантида» була твором з відкритим фіналом, який притягує потенційних авторів до того, щоб завершити те, що не встиг Бекон. Не останню роль відіграла і та обставина, що «Нова Атлантида» була досить консервативна і в соціальному аспекті, і в традиціях, до яких вона примикала. Бенсалем - це «увічнене в щасливому стані» монархічна держава, ізольоване від решти світу з «побоювання нововведень і впливу чужих звичаїв» 39. Це дало підстави дослідникам творчості Бекона охарактеризувати «Нову Атлантиду» як «своєрідну ідеалізацію англійської абсолютної монархії. правда, з істотною поправкою на панування наукового аристократії в дусі платонівського держави »40. І Гленвіль, і його анонімний «колега» з політичних переконань були прихильниками абсолютної монархії з її традиційними атрибутами (хоча у Глен-Віля це простежується не так чітко), і тому не могли в якості основи взяти ні заперечливу приватну власність «Золоту книжечку» Т . Мора, ні республіканську «Океанію» Дж. Гаррінгтона, ні радикальний «Закон свободи» Дж. Уін-стенлі.

«Нова Атлантида» виявилася ідеальним «плацдармом» для Р. Х., який на її основі розробив альтернативний абсолютистський варіант розвитку Англії, заснований на патріархальної теорії Роберта Фільмера. І, якщо для Бекона державні соціально-політичні відносини були тільки фоном, то метою Р. Х. було створити утопічну модель
Традиционные и передовые технологии и материалы для строительства индивидуального жилья. Музыка в школе по ФГОС Inyaka.ru на Иняка.ру

Категория: Наука | Добавил: prostranstvo (2013-05-14)
Просмотров: 1111 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]